ក្លឹបប៊ីធីស៊ីខ្មៃរ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងអត្ថប្រយោជន៍ប្លុគឈេន

ខណៈពេលដែលសកលលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៏និងយកចិត្តទុកដាក់អំពីគុណប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន ក្លឹបប៊ីធីស៊ីខ្មៃរត្រូវបានរៀបចំនូវវគ្តបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិកខ្លួន អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងគុណប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន ក្នុងការជួយដល់សមាជិក​ក៏ដូចជាសក្ខារបស់ខ្លួនបានយល់ដដឹងបន្ថែមពីបច្ចេកវទ្យានេះកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត។

 តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះ គឺកំពុងត្រូវគេយកមសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈស្ថាប័ននិងក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៃបណ្តាសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនរួចមកហើយ។ ជាងនេះទោទៀតគេបច្ចេកវិទ្យាក៏បានទទួលប្រជាប្រិយភាពចាប់តាមពីចុងទស្សវត្យឆ្នាំ ២០០០ ខណៈរូយប៊ិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកប៊ិតខ័ញត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងប្រើប្រាស់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យានាពេលកម្លងមក។ រៀងរាល់រសៀលថ្ងៃសោរិ៍ចុងសប្តាហ ចាប់ពីម៉ោង ២ រហូតដល់ម៉ោង ៤​ រៀល  ប៊ីធីស៊ីខ្មៃរក្លឹប នឹងបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលនិវចំណេះដឹងមួយចំនួនទាក់ទងនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះប្លុកឈេន​និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីពតូសំរាប់សមាជិករបស់ខ្លួន ដែលមានទីតាំងនៅកាហ្វេរយក្សាអូឡាំពិក។ 

<

p style=”text-align: justify;”>សំរាប់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តអ្នកអានដែលមានបំណងចង់ស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងប្លុគឈេន និងរួបិយប័ណ្ណគ្រីពតូ អាចចូលរួមសិក្សាបានដោយសេរី និងមិនមានគិតកំរៃ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ហ្វេសបុគភេក របស់យើងខ្ញុំ BTC Khmer ឬអាចចូលជាមតិយោបល់ ដើម្បីចុះឈ្មោះសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ សូមអគុណ៕