[Ad]: អំពីប៊ិតខន់ណែក​(Bitconnect)៖តើជាឱកាសវិនិយោគ ឬជាការបោកប្រាស់?

១៖តើប៊ិតខន់ណែក (Bitconnect) ជាឱកាសការវិនិយោគ ឬជាការបោកប្រាស់?

កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅ ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីវដ្តនៃបណ្តាញទីផ្សារ(Network Marketing Circles)របស់ខ្លួន។​ ខ្ញុំដឹងថាមានមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកជាច្រើន​ ដែលបានឹងកំពុងទិញលក់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect-BCC) នៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមរបស់ពួកគេ។​  កិច្ចការដំបូងដែលខ្ញុំចង់អោយលោកអ្នកដឹងថា គឺខ្ញុំមិនមែនជាក្រុមការងារ ឬជាភ្នាក់ងាររបស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)នោះទេ តែខ្ញុំចង់អោយលោកអ្នកបានយល់ពីពត៌មានទាំងអស់របស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) ដើម្បីអោយលោកអ្នកអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបានយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយក្នុងការចូលរួមវិនិយោគជាមួយ ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)។

  • តើ ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) ជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ឬ ជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់?
  • តើប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) អាចផ្តល់ប្រាក់ចំណេញមកអោយអ្នកតាមការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដែរឬទេ?

ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនូវមូលដ្ឋាននៃពត៌មាននិងចំណេះដឹងទាំងអស់ របស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)ដល់លោកអ្នកបានដឹងក្នុងពេលនេះ

២៖តើអ្វីជាសុវត្ថិភាព នឹង ភាពរឹងមាំក្នុងការការពារនៅលើប្រព័ន្ធInternetរបស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)?

ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)បា​នប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ MLM ដែលជាបច្ចេកទេសដ៏ទំនើបបំផុតមួយមានលក្ខណៈជាសកល ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថា វាជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើង នឹងជាបច្ចេកទេសថ្មីចុងក្រោយដ៏រឹងមាំដែលអាចការពារបានពីការបំផ្លាញ។ ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីការិយាល័យរបស់ ប៊ិតខន់ណែក​(Bitconnect)នៅលើគេហទំព័រ វាធ្វើអោយខ្ញុំអស់នូវក្តីបារម្ភ នឹងកាន់តែមានភាពជឿជាក់ចំពោះការរៀបចំប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជារជីវ(Professional)យ៉ាងពិតប្រាកដ។​  ចំពោះគេហទំព័ររបស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) (bitconnect.co) មួយនេះបានគឺបានធ្វើការចុះបញ្ជីរនិងដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភះ កាលពីឆ្នាំមុនកន្លងមក។

៣៖ តើ ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) មានផលិតផលអ្វីខ្លះ?

ចំពោះផលិតផលរបស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) វាមិនបានបង្ហាញច្រើននៅលើគេហទំព័រទេ​ ព្រោះវាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការលក់ទំនិញ ឬបំរើសេវាឡើយ ។

៤៖ តើអ្វីទៅជាផលចំណេញក្នុងការវិនិយោគជាមួយ ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)?

 ចំពោះប្រាក់ចំនណញរបស់យើង ដែលក្រុមហ៊ុន ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)ផ្តល់ជូនជាប្រចាំថ្ងៃទៅតាម ការវិនិយោគរបស់យើងទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ​ដោយយើងអាចវិនិយោគបានជា ប៊ិតខញ (Bitcoin) ឬជាប្រាក់ដុល្លារចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏បាន។

     មានកម្រិតនៃការវិនិយោគទុនចំនួនបួនសំខាន់ៗគឺ៖

  • ការវិនិយោគ ចាប់ពី ១០០ដុល្លារ ដល់ ១០០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនប្រាក់ចំណេញ ៤០% ROIប្រចាំខែដែលត្រូវបានក្នុងរយៈពេល ២៩៩ថ្ងៃ
  • ការវិនិយោគ ចាប់ពី១០១០ដុល្លារ ដល់៥០០០ដុល្លារ ផ្តល់ជូនប្រាក់ចំណេញ ៤០% ROIប្រចាំខែដែលត្រូវបានក្នុងរយៈពេល២៣៩ថ្ងៃ។ ទន្ទឹមនឹងនេះប្រាក់ ROIនៃប្រាក់រង្វាន់ ៣២,៩% ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ។
  • ការវិនិយោគ ចាប់ពី ៥០១០ ដុល្លារដល់១០០០០ ដុល្លារផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបាន ROI ប្រចាំខែ៤០% ដែលត្រូវបានបង់ក្នុងរយៈពេល ១៧៩ ថ្ងៃ។ ជាមួយនេះប្រាក់រង្វាន់ ROI ៣៥,៩% ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ។
  • ការវិនិយោគ ចាប់ពី ១០០១០ដុល្លារ​ ដល់ ១០០០០០ដុល្លារ ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបាន ROI ៤០% ប្រចាំខែដែលត្រូវបានបង់ក្នុងរយៈពេល ១២០ ថ្ងៃ។ ជាមួយនេះប្រាក់រង្វាន់ ROI ៣០% ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ។

សំរាប់កម្រៃជើងសារ(Commission) របស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) គឺមានជាមួយការទូទាត់តាមROIដោយផ្ទាល់ ហើយប្រាក់នេះត្រូវបានបង់ជាភាគរយនៃទឹកប្រាក់ដែលបានវិនិយោគដោយការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកខាងក្រោមផ្សេងទៀតនៅក្នុង ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect)។

៥៖អនុសាសន៍រួម

ចំពោះប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) វាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងអាចជឿនិងទុកចិត្តបាន ដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមវិនិយោគ នឹងតែងតែបានទទួលនូេះប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនជាទៀងទាត់មកដែរ។ តើអ្នកបានឃើញការបង្កើតកាក់ឌីជីថល (Cryptocurrency) របស់ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) ឬទេ? វាបានបង្កើតកាក់របស់ខ្លួន ហើយយើងអាចធ្វើការ( Mine) បង្កើតកាក់នោះ​ ដូចជាកាក់ផ្សេងៗបានតាមការអនុញ្ញាតរបស់ប៊ិតខន់ណែក​(Bitconnect) ។ ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាអ្នកបានទទួលព័តិ៍មានច្បាស់លាស់ពី ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) ។ ខ្ញុំចង់បានភាពប្រាកដថាអ្នកមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការពី BitConnect  ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ចូលរួមជាមួយ ប៊ិតខន់ណែក​ (Bitconnect) ខ្ញុំចង់អោយអ្នកទទួលបានជោគជ័យជាមួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ រៀនពីរបៀបធ្វើទីផ្សារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្ញុំអាចជួយអ្នករកលុយតាមអ៊ីនធឺណែតបាន!!!

BTC Khmer Team

%d bloggers like this: