ក្រុមហ៊ុនស៊ីអែនខេផាតនើរ៍ ( C&K Partners Co., Ltd.) វឌ្ឍនភាពនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល៖មានទទួលយកជាប៊ិតខញ និងអ៊ីធើរៀមសំរាប់ម៉ាស៊ីនខញម៉ាញហ្នីង

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបានគឺបាននឹងកំពុងបោះនូវជំហានយ៉ាងឪលឿនទៅមុខ នៅក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដូចជាប៊ិតខញជាដើម។ សំរាប់បណ្តាញឌីជីថលអ៊ីធើរៀម ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមួយប្រភេទ បានប្រតិបត្តិការខ្លួនតាមរយៈបណ្តាញនៃបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន ហើយកាក់អ៊ីធើរៀមដែលត្រូវបានគេយកមកជួញដូរលើទីផ្សាឌីជីថលគឺ កាក់អ៊ីធើរ៍។ ឥឡូវនេះបណ្តាញម៉ាស៊ីនម៉ាញហ្នីងនៃប្រភេទរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលទទួលទិញជា ប៊ិតខញ និងអ៊ីធើរៀម សំរាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាញហ្នីងអាល់ខញ(Altcoinស)  របស់ខ្លួនតាមរយៈការនាំចូលផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ស៊ីអែនខេ ផាតនើរ៍ ( C&K Partners Co., Ltd.)នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ ។

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអែនខេ ផាតនើរ៍ ( C&K Partners Co., Ltd.)គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសនិងជំនាញយ៉ាងពិតប្រាកដ លើសេវាកម្មបញ្ជូននឹងគ្រប់គ្រងបណ្តាញម៉ាស៊ីនម៉ាញហ្នីងជូនដល់អតិថិជន ដែលបានជាវនិងក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត។​ ស្ថានីយម៉ាស៊ីនម៉ាញហ្នីងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ មានលទ្ធភាពនឹងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងជួយបង្កើននូវប្រាក់ចំណេញសំរាប់អតិថិជន ប្រកបដោយការសន្សំសំចៃនូវថាមពលអគ្គិសនី តាមរយៈការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យ លើបណ្តាញប្លុគឈេនខញ ប្រកបដោយនិរន្តរភាពផលចំណេញ ជូនដល់សមាជិកអតិថិជន។

សូមអញ្ជើញធ្វើការទំនាក់ទំនង សំរាប់ពត៌មានលម្អិត និងទទួលបានឱកាសចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលានៅស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលមានទីតាំងនៅអគារវឌ្ឍនៈ ជាន់ទី១៧ ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 77 333 167 | +855 10 887 813 និងគេហ័រទំព័រៈ http://www.hypermining.net​ /

%d bloggers like this: