វិភាគលើតំលៃជួញដូរប៊ិតខ័ញ និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (BTC/USD)

នៅថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិការកន្លងទៅនេះ តំលៃប៊ិតខ័ញបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ៥.៤៥០ដុល្លារ និងបន្ទាប់ពីរយៈកាល៨ថ្ងៃមក តំលៃរបស់ប៊ិតខ័ញបានកើនដល់ទៅជាង៥០% ដែលស្មើនឹង ៨.៥០០ដុល្លារ។

Read more

ចលនាវិត្តិន៍នៃតំលៃប៊ិតខ័ញ (ភាគទី៣)

មានកក្តាមួយចំនួនដែលនាំអោយប៊ិតខ័ញមានការប្រប្រួលនូវតំលៃរបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលមានដូចជា កក្តាផ្នែកទីផ្សា កក្តាបរិមាណនិងកម្មសិទ្ធ កក្តាពត៌មាន កក្តាបច្ចេកទេស កក្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ និងកក្តាស្ថេរភាពនៃតំលៃជាដើម។

Read more

ចលនាវិត្តិន៍នៃតំលៃប៊ិតខ័ញ (ភាគទី២)

មានកក្តាមួយចំនួនដែលនាំអោយប៊ិតខ័ញមានការប្រប្រួលនូវតំលៃរបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលមានដូចជា កក្តាផ្នែកទីផ្សា កក្តាបរិមាណនិងកម្មសិទ្ធ កក្តាពត៌មាន កក្តាបច្ចេកទេស កក្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ និងកក្តាការវិនិយោគជាដើម។

Read more

តំលៃប៊ិតខ័ញកើនដល់ ៦០០០ដុល្លារ ខណៈផ្សារមូល ធនខ័ញសកលកើនជាង ១០០ពាន់លានដុល្លារ

ប៊ិតហ្វីនីក(Bitfinex) ដែលជាការជួញដូរគ្រីបតូ ប៊ិតខ័ញ-ដុល្លារ លំដាប់កំពូល បានបំបែកឧបសគ្គ នៃតំលៃប៊ិតខ័ញ លឡើងដល់ ៦.០០០ដុល្លារ កាលពីម្សិលមិញនេះ។

Read more

កក្តា៤យ៉ាងដែលជំរុញឲ្យតំលៃប៊ិតខញកើនដល់៥.០០០ ដុល្លារ

អស់លោកមួយចំនួនប្រាកដជានឹងនឹកចាំពត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលប៊ិតខញ ដែលហាក់មិនអាចឡើងដល់តំលៃ៥.០០០ដុល្លារបានឡើយ ដោយគេបានសង្កេតឃើញពីការដែលប្រទេសចិនបានដាក់ចេញនូវច្បាប់ហាមប្រាប់លើសកម្មភាព របស់ស្ថាប័នអាយស៊ីអូ (ICO)។

Read more

មូលហេតុប៊ិតខញពិបាកឡើងទៅកាន់តំលៃ៥០០០ដុល្លារ

សំរាប់តំលៃរបស់ប៊ិតខញដែលហាក់កំពុងបន្តរឡើងនៅក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនរហូតដល់៤៥០០ដុល្លារ បន្ទាប់ពីមានធ្លាក់ចុះរហូតមកក្រោមតំលៃ

Read more

លោក ម៉ាក ឃេនិក្សប័គថា៖ ការធ្លាក់តំលៃរបស់ប៊ិតខញមិនមែនជាការពិត

ការលើកឡើងរបស់ លោកម៉ាកឃេនិក្សប័គ (Marc Kenigsberg) អគ្គនាយករបស់ ជែមហ្វគ (Jamworx) គិតថា តំលៃប៊ិតខញដែលបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺគ្រាន់តែការគំរាមកំហែងដ៏តូចមួយ ពីតំលៃដែលបានឡើងខ្ពស់របស់ប៊ិតខញក្នុងឆ្នាំ២០១៧តែប៉ុណ្ណោះ។

Read more

អ្នកវិភាគផ្សារភាគហ៊ុនទូស្សទាយថា៖ តំលៃប៊ិតខញនឹងឡើងដល់៥ម៉ឺនដុល្លារនាររយៈកាល១០ឆ្នាំខាងមុខ

យោងតាមលោក រ៉ូនី ម៉ោស្វ (Ronnies Moas) ជាអ្នកជំនាញខាងផ្សារភាគហ៊ុនជាង​ ដែលមានបទពិសោធជាង១៣ឆ្នាំ ជាមួយផ្សារភាគហ៊ុនជាង៩០០ បានលើកឡើងពីតំលៃរបស់ប៊ិតខញដែលនឹងកើន ឡើងដល់៥០០០ដុល្លារក្នុង​ឆ្នាំ

Read more