គ្រូរអង្ទងវិញ្ញាណ អាចជួយអោយអ្នករកឃើញពាក្យសម្ងាត់ប៊ិតខ័ញ

សូមស្រមៃមើលកាលពីខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៣ យើងអាចទិញ១០០បិតខ័ញដោយចំណាយត្រឹមតែ១៣០០$  បើយើងគិតមើលកាលនោះវាដូចជាមិនច្រើនទេ​។

Read more

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៖ព្រួយបារម្ភពីរូបភាពវិនិយោគជាមួយរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលប្រភេទប៊ិតខញ

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមការដក់ស្រង់ពត៌មានរបស់គេហទំព័រ ហ្វ្រែសញូវអេស៊ៀរ ចេញផ្សាយអំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បានប្រកាសជូនដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះការប្រើប្រាស់កាក់ឌីជីថលប្រភេទ Bitcion។

Read more

មនុស្សភាគច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគជាមួយប៊ិតខ័ញ

ខណៈពេលដែលតំលៃប៊ិតខ័ញកំពស់ឡើងខ្ពស់ហាក់កប់ពពកចាប់ពីតំលៃ ៩០០ដុល្លារនាដើមឆ្នាំ២០១៧ ដែលមកទល់ពេលនេះ គឺជាង១១.០០០ដុល្លារ មនុស្សភាគច្រើននៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍និងជឿទុកចិត្តជាមួយប៊ិតខ័ញជានិច្ច។

Read more

វិភាគលើតំលៃជួញដូរប៊ិតខ័ញ និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (BTC/USD)

នៅថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិការកន្លងទៅនេះ តំលៃប៊ិតខ័ញបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ៥.៤៥០ដុល្លារ និងបន្ទាប់ពីរយៈកាល៨ថ្ងៃមក តំលៃរបស់ប៊ិតខ័ញបានកើនដល់ទៅជាង៥០% ដែលស្មើនឹង ៨.៥០០ដុល្លារ។

Read more

ធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា៖ប៊ិតខ័ញមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណនោះទេ!

យោងតាមការសែតភ្នំពេញបានរាយការណ៏ថា៖ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារជាតិមិនទទួលស្គាល់ប៊ិតខ័ញ ទុកជារូបិយប័ណ្ណនោះទេ។

Read more

ការសិក្សា៖ ៨៨%ភាគរយនៃប្រជាជនជប៉ុនស្គាល់ ប៊ិតខ័ញ!

យោងតាមការសិក្សាមួយ ពីចំណោមប្រជាជនជប៉ុនទាំងពីរភេទចំនួន១០.០០០នាក់បានបង្ហាញថា៖ មានប្រជាជនចំនួនជាង ៨៨% នៃប្រជាជនជប៉ុនសរុបបានស្គាល់អំពីប៊ិតខ័ញ។

Read more

តើអ្វីគឺជាវិយោគកម្មប៊ិតខ័ញ ស៊ែគវិត (Segregated Witness-SegWit)?

វិយោគកម្មប៊ិតខ័ញ(Segregated Witness) ដែលត្រូវបានគេសំគាល់ជាពាក្យកាត់បច្ចេកស័ព្ទថា ស៊ែគវិត (SegWit) គឺជាដំណាក់កាលនៃការស្នើរក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវិធីប៊ិតខ័ញ ដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ដំនោះស្រាយដល់បញ្ហានានានៃប្រតិបត្តិការរបស់ប៊ិតខ័ញ។

Read more

ប៊ិតខ័ញខាស្ស នឹងបន្តរនាំមុខលើតំលៃប៊ិតខញក្លាសិកក្នុងរយៈកាល៦ខែខាងមុខនេះ

ប៊ិតខ័ញក្លាសិក (Bitcoin Classic) ដែលត្រូវបានគេសង្គេតឃើញនូវការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាព ក្នុងខណៈដែលប៊ិតខ័ញខាស្សកំពុតត្រូវបានទទួលនូវការចាប់អារម្មណ៍

Read more