វិតាលិក បាត់ធើរិន៖ ស្ថាបនិកដំបូងរបស់អ៊ីធើរៀម(Ethereum) និងគោលគំនិតនៃកុងត្រាឆ្លាតវៃ (Smart Contract)

លោកវិតាលិក បាត់ធើរិន (Vitalik Buterin) គឺជាសហគ្រិនផ្នែកកម្មវិធិកុំព្យូទ័រវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានសញ្ជាតិកូនកាត់រូស្ស៊ី កាណាដា ដែលត្រូវបានបណ្តាជនស្គាល់ថាគឺជា​ស្ថាបនិកដំបូងរបស់ទស្សនាវដ្តីប៊ិតខ័ញនិងអ៊ីធើរៀម

Read more

អាល់បឺត ម៉ើហ្វី៖ ភាពជោគជ័យ៦ចំណុចជាមួយ ហ៊ុនខ័ញ អាយស៊ីអូ (ICO) !

ទន្ទឹមនឹងការរីកដុះដាល់ដូចផ្សឹតនៃហ៊ុនខ័ញអាយស៊ីអូ(ICO) ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ រួមនឹងភាពបរាជ័យនៃហ៊ុនខ័ញដូចជាគំរោងហ៊ុនខ័ញ តេស្សូស (Tezos)ជាដើម។

Read more

តើអ្វីគឺជាវិយោគកម្មប៊ិតខ័ញ ស៊ែគវិត (Segregated Witness-SegWit)?

វិយោគកម្មប៊ិតខ័ញ(Segregated Witness) ដែលត្រូវបានគេសំគាល់ជាពាក្យកាត់បច្ចេកស័ព្ទថា ស៊ែគវិត (SegWit) គឺជាដំណាក់កាលនៃការស្នើរក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវិធីប៊ិតខ័ញ ដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ដំនោះស្រាយដល់បញ្ហានានានៃប្រតិបត្តិការរបស់ប៊ិតខ័ញ។

Read more

ចលនាវិត្តិន៍នៃតំលៃប៊ិតខ័ញ (ភាគទី៣)

មានកក្តាមួយចំនួនដែលនាំអោយប៊ិតខ័ញមានការប្រប្រួលនូវតំលៃរបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលមានដូចជា កក្តាផ្នែកទីផ្សា កក្តាបរិមាណនិងកម្មសិទ្ធ កក្តាពត៌មាន កក្តាបច្ចេកទេស កក្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ និងកក្តាស្ថេរភាពនៃតំលៃជាដើម។

Read more

របៀបការពារខ្លួនពីការឆបោកលើករណីមូលនិធិភាគហ៊ុនខ័ញ

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មូលនិធិភាគហ៊ុនខ័ញ កំពុងមានការពេញនិយមជាខ្លាំង។ ប្រភេទ Ethereum-based crowdfunding មានរបៀបមួយក្នុងការប្រើកិច្ចសន្យាបែបទំនើបដើម្បីដំណើរការមូលនិធិគ្រីពតូ។

Read more

ចលនាវិត្តិន៍នៃតំលៃប៊ិតខ័ញ (ភាគទី២)

មានកក្តាមួយចំនួនដែលនាំអោយប៊ិតខ័ញមានការប្រប្រួលនូវតំលៃរបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលមានដូចជា កក្តាផ្នែកទីផ្សា កក្តាបរិមាណនិងកម្មសិទ្ធ កក្តាពត៌មាន កក្តាបច្ចេកទេស កក្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ និងកក្តាការវិនិយោគជាដើម។

Read more

ចលនាវិវត្តិន៍នៃតំលៃប៊ិតខ័ញ (ភាគទី១)

ប៊ិតខ័ញគឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចនឹងប៉ាន់ស្មាន់ដឹងពីតំលៃនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់វាបាននោះទេ។

Read more

បច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន(Blockchain Technology)

បច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេនគឺជាបណ្តុំនៃកំរងបញ្ជីការសធារណបែបឌីជីថលវិមជ្ឍការមួយ​ ដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់លើប្រតិបត្តិការនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីពតូ។

Read more