ខ័ញខេដាប់ប៊ែលយូអេក បរិច្ចាគ ២២៥,០០០ ដុល្លារ និងខ័ញ១,៥លានកាក់ ក្នុងការស្តារនិងស្ថាបនាបណ្តាញថាមពលអគ្គីសនីដល់ពលរដ្ឋ ជាង ១,២ ពាន់លាននាក់ដែលខ្វះអគ្គីសនីប្រើប្រាស់

ទីក្រុង ស៊ែន ហូសេ សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ខ័ញខេដាប់ប៊ែលយូអេច (KWH Coin)  បរិច្ចាគ ២២៥,០០០ និងខ័ញ១,៥លានកាក់ ក្នុងការស្តារនិងស្ថាបនាបណ្តាញថាមពលអគ្គីសនីដល់ពលរដ្ឋ ជាង ១,២ ពាន់លាននាក់ដែលខ្វះអគ្គីសនីប្រើប្រាស់នៅជុំវិញសកលលោក។ គំរោងនេះនឹងជួយស្តារនិងស្ថាបនានូវបណ្តាញ ថាមពលដល់សហគមរស់នៅ មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន និងសហគ្រាសមុខជំនួញនៅតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដូចជា​ ភូតូរីកូ តំបន់សមុទ្រការ៉ាប៊ីន អាមេរិកឡាទីន អាមេរិកខាងត្បូង តំបន់អាហ្រ្វិក និងតំបត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើម។

ចំនួនទឹកប្រាក់ ៧៥,០០០ដុល្លារ ខ័ញចំនួន ៥០០,000 កាក់ត្រូវបានបរិច្ចាគដលប្រទេសភូតូរីកូ ដែលកំពុងត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូវ ម៉ារា វាយប្រហារកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ដែលធ្វើអោយពលរដ្ឋប្រទេសនេះចំនួន ១ភាគ៣ នៃពលរដ្ឋសរុប កំពុងរស់នៅដោយកង្វះថាមពលអគ្គីសនីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ ក្រុមហ៊ុនខ័ញខេដាប់ប៊ែលយូអេច (KWH Coin)បាននឹងកំពុងជួបពីភាគ្សាជាមួយដែគូរជាមួយដែរគូមុខជំនួញនានារបស់ខ្លួងក្នុងការស្វែងរក នូវដំណោះស្រាយនានាក្នុងការបញ្ជូននូវជំនួយបែបមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនៅកាន់អជ្ញធរប្រជុំកោះជាង៧៨ ដែលកំពុងត្រូវការថាមពលប្រើប្រាស់ជាបឋម។

ក្រុមហ៊ុនខ័ញខេដាប់ប៊ែលយូអេច (KWH Coin) កំពុងប្រកាសស្វែងរកនូវក្រុមស្ម័គ្រចិត្តបែបមនុស្សធម៌ ក្នុងការចូលរួមជាសកម្មភាពក្នុងការរួមចំណែកផ្សាភ្ជាប់នូវ គំរោងចែកចាយថាមពលទៅដល់ពលរដ្ឋជាង ១,២ ពាន់លាននាក់កំពុងខ្វះខាតថាមពលអគ្គីសនីនៅលើសកលលោក ហើយក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រកាសរកដៃគូរជំនួយនានាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងគំរោងនេះ អាននឹងធ្វើការទាក់ទាងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តាមរយៈគេហ័រទំព័រ របស់ក្រុមហ៊ុន៖ http://www.kwhcoin.com/joinus.

<

p style=”text-align: right;”>ប្រភព៖ ខ័ញតេលេក្រាម